Виховна система роботи

Основні принципи побудови виховної системи школи:

· принцип перший — «не зашкодити» (збереження психологічного та фізичного здоров’я дитини, що, на нашу думку, є найважливішим у навчально-виховному процесі);

· принцип другий — духовна насиченість шкільної життєдіяльності дітей. Не піддаючи сумніву значення знання у становленні особистості, ми впевнені в тому, що якість знань, цінність ідей, думок і діяльності людини, що виникають на базі знань, зумовлюється не тільки істинністю знань, але їх духовною насиченістю. Виховання особистості неможливе без виховання емоцій та естетичної свідомості;

· принцип третій — ставлення до дитини як суб’єкта власного розвитку реалізується через принципи педагогіки співпраці, толерантності, підтримки, які спрямовані на самостановлення індивідуальності;

· принцип четвертий — індивідуальний розвиток педагогів. Учитель теж повинен розвиватися, удосконалювати свою професійну компетентність, педагогічну майстерність.

З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня виховної роботи, у школі постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою за системою.

Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є:
- використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі школи;
- збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління;
- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;
- розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

Танцювальний колектив «Калинка»/Files/images/IMG_20211001_092721.jpg

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі, на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання класних керівників. Виконуючи основні завдання виховання учнів у школі спільно з педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.

До Дня народження Т.Г.Шевченка/Files/images/0-02-0a-4abce1b4f057e45494180c4df21b01b434facbfd4599823197f012636efea1d3_2f2d29a0.jpg

День Вишиванки
/Files/images/IMG_20210520_111552.jpg

З метою стимулювання роботи у школі діє рейтингова система оцінки діяльності учасників навчально –виховного процесу школи на основі показників моніторингу громадяноської активності та результативності класів, учнів, вчителів. Як підсумок виховної діяльності класних керівників, класних колективів в кінці навчального року проходить нагородження. Кращі класні колективи отримують дипломи, грамоти. Проводяться виставки, зустрічі з ветеранами війни , з цікавими людьми.

Адміністрація школи дбає про результативну систему співробітництва : взаємодію з батьками в формі своєрідного всеобучу. Одна із дієвих форм взаємодії з батьківською громадськістю - індивідуальна робота, залучення батьків до позанавчальної виховної роботи, організації та проведення родинних свят, декад родинного виховання.

/Files/images/IMG_20211213_120746_edit_47204408843838.jpg

Андріївські вечорниці

Принцип учнівського самоврядування у нашій школі «Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо» є одним із найважливіших у його роботі. Школа керується інтересами і проблемами дітей, стає улюбленим місцем, де учні не лише вчаться, а й живуть повноцінним духовним життям.

Потрібно зазначити, що Модель виховного процесу школи дозволяє заздалегідь прогнозувати перетворення, синтезування знань учнів, їх умінь, природних здібностей та використання цих факторів під час вирішення виховних цілей.Виховна система спеціалізованої школи відображає суть виховання не як спеціально придуманої певної кількості заходів, а як спосіб життя колективу за певними законами, традиціями, з чітко визначеною структурою прав і обов'язків. Включення особистості в таку систему сприяє її розвиткові й вихованню у неї високих, моральних якостей.

Отже, виховна система нашої школи — це комплекс виховних цілей, спільність людей, спосіб життя учнівського колективу, всі аспекти якого підлягають одній меті, забезпечуючи у процесі свого функціонування досягнення заданого результату .

Стратегія роботи на новий навчальний рік це дитина, яка повинна бути насамперед здоровою, володіти сучасними технічними засобами комунікації, зорієнтованою на професійне самовизначення, уміння робити вибір, знати та поважати закон, знати права свої та чужі.

Основні завдання виховної роботи

1. Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України, активної громадянської позиції, готовність до участі в процесах державотворення, відданості у служінні Батьківщині.

2. Формування політичної та правової культури, виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови та державних символів України.

3. Забезпечення духовно-морального розвитку учнів, запобігання негативному впливу на свідомість учнів інформації, що містять бездуховність.

4. Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.

5. Формування в учнів екологічної культури, виховання причетності й відповідальності за збереження і примноження природних багатств.

6. Формування в учнів основ естетичної культури, організації дозвілля учнів, пошук його нових форм.

7. Підвищення пріорітету загальнолюдських цінностей, виховання морально етичних засад поведінки і світогляду учнів.

8. Формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров'я, навичок безпечної поведінки. Вироблення гігієнічних навичок у праці, навчанні, побуті та відпочинку, статевому вихованні.

9. Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні; розвиток здатності до самостійного життєвого вибору.

10. Активізація роботи учніівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

/Files/images/244739330_552684052456943_63160112440280951_n.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 568

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.