Школа сприяння здоров’ю

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цілі діяльності Центру „Здоров'я":

• Забезпечення оздоровчого режиму в школі;

• Моніторинг стану здоров'я дітей;

• Впровадження ефективних шляхів попередження та подолання відхилень у здоров'ї дітей;

• Створення валеологічно обґрунтованого освітнього середовища, що формує основні компоненти культури здоров'я;

• Забезпечення валеогічної підготовки вчителів школи, опанування ними комплексу знань про культуру здоров'я.

1.2.Центр є одним із структурних підрозділів школи.

1.3.Центр здійснює свою діяльність у тісному контакті з адміністрацією та педагогічним колективом.

1.4.Свою діяльність Центр здійснює, керуючись даним Положенням, та відповідно до запитів адміністрації, педагогів, батьків, дітей.

ІІ.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ ЦЕНТРУ

2.1.Центр „Здоров'я" є центром культурно-виховної, спортивної, навчальної роботи учнів. Він допомагає створити умови для виховання валеологічної культури, прищеплення морально-етичних та естетичних навичок, бережливого ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих людей.

2.2.Основні завдання Центру:

• Валеологізація змісту освіти;

• Валеологічний аналіз уроку;

• Озброєння педагогів необхідними знаннями в галузі культури здоров'я;

• Пошук здоров'язберігаючих режимів навчально-виховної роботи;

• Використання етновалеологічних традицій навчання та виховання учнів, а також в професійній діяльності вчителів.

2.3.Напрямки роботи Центру:

Науковий ( розробка засобів і методів застосування знань про культуру здоров'я);

Прикладний(науково-методичне забезпечення процесу навчання та виховання);

Практичній (робота з дітьми, педагогами, керівниками та колективами закладів

освіти).

2.4.Основні види діяльності Центру:

2.4.1 Діагностична :

• Моніторинг фізичного стану , гармонійного розвитку дітей;

• Діагностика готовності вступу дітей до школи;

• Діагностика стану адаптації попередження психосоматичної дезадаптації;

• Моніторинг причин, що впливають на погіршення стану здоров'я;

• Розробка „Паспорту здоров'я".

2.4.2.Розвиваюча:

• Організація та проведення семінарів, науково-практичних конференцій, „круглих столів" та інших форм науково-методичної роботи з проблеми культури здоров'я;

• Надання допомоги педагогічному колективу в організації особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу;

• Розробка програм індивідуальної роботи з дітьми;

• Розробка санітарно-гігієнічного режиму закладу.

2.4.3.Профілактична та корекційна діяльність:

• Участь у прийомі дітей до 1-х класів ( діагностика з метою раннього вияву можливих відхилень в стані здоров'я);

• Розробка циклу лекцій для дітей, вчителів, батьків;

• Індивідуальні та групові консультації.

2.4.4.Консультативнадіяльність:

• Розробка циклу лекцій для дітей, батьків, вчителів;

• Індивідуальні та групові консультації для дітей, вчителів, батьків:

• Участь у засіданнях педагогічної ради, методичних об'єднаннях, загальношкільних і класних батьківських зборів;

• Комплектування бібліотечки „Культура здоров'я".

Ш.СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

3.1.Керівництво Центром здійснюється директором школи.

3.2.У структурі Центру працюють: заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, педагог-організатор, вчитель біології, ОБЖ, медичний працівник, вчитель фізичного виховання.

ІV.ФУНКЦЮНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ ЩОДО РОБОТИ ЦЕНТРУ

4.1 Директор зобов'язаний:

• Організувати виконання завдань, які покладені на Центр;

• Розробляти перспективні та річні плани роботи Центру, контролювати їх виконання;

• Здійснювати координаційну роботу Центру з діяльністю медичних, громадських, правових структур (районних, міських );

4.2.Заступник директорії з виховної роботи:

• Забезпечує організацію роботу психолого-валеологічного семінару для вчителів з реалізації проблеми культури здоров'я;

• Організовує роботу творчої групи вчителів за проблемою „Здоров'язберігаючі технології в навчанні та вихованні учнів";

• Забезпечує діагностику професійних і особистісних якостей вчителя;

• Забезпечує реалізацію системної комплексної роботи вчителів-предметників з розробки дидактичного матеріалу, наочних посібників, методичних розробок валеологічного спрямування.

4.3.Медичний працівник забезпечує:

• Медичну діагностику, вияв основних захворювань;

• Аналіз даної діагностики, розробка рекомендацій;

• Корекційна робота щодо збереження та укріплення здоров'я дітей;

• Контроль за санітарно-гігієнічним станом школи та якістю харчування.

4.4.Соціальний педагог:

• Профілактичні консультації учнів, вчителів, батьків;

• Індивідуальні консультації з учнями, вчителями, батьками.

4.5.Учитель фізичного виховання:

• Корекційну роботу з дітьми в підготовчій та основних групах;

• Позакласну та позашкільну роботу з фізичної культури та спорту;

• Проведення Днів здоров'я для учнів, батьків, вчителів школи.

4.6.Учителі біології :

• Допомагають вчителям в оволодінні здоров'язберігаючими методиками та у впровадженні їх у процес навчання та виховання учнів, сприяють мотивації у дітей та вчителів до здорового способу життя;

• Здійснюють постійний контроль за веденням „Паспорту здоров'я".

V.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ

• Брати участь у виконанні планових завдань Центру;

• Освоювати нові методи педагогічного дослідження, підвищувати свій теоретичний та методичний рівень;

• Здійснювати консультативну допомогу вчителям з питань громадянського, національно-патріотичного, превентивного, валеологічного виховання дітей та учнівської молоді;

• Для здійснення своєї діяльності Центру надається право вносити пропозиції, створювати творчі групи вчителів, секції, відділення з метою оптимізації виконання планових робіт;

• За згодою директора залучати професорсько-викладацький склад, наукових співробітників, вчителів та інших працівників освіти до співпраці в науково-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу та проведенні науково-експериментальних робіт;

• Відвідувати різні заклади освіти з мстою вивчення досвіду .надання практичної допомоги;

• Формувати творчі групи з числа вчителів для виконання науково-дослідних робіт;

• Створити науково-методичну раду при центрі для колегіального вирішення питань його діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 697

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.